Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

Acompanyar a les persones grans ateses i a les seves famílies en el procés d’envelliment oferint els suports i ajuts necessaris a cada moment i etapa, a partir de diferents recursos i serveis.

Oferir una atenció personalitzada, interdisciplinària, eficient, de qualitat i basada en els valors humans, en ambients familiars, participatius i respectuosos.

VISIÓ:

Ser una organització compromesa amb les necessitats socials de les persones grans del territori, on la qualitat dels serveis i recursos sigui rellevant i la seva gestió es recolzi en els valors humans i ètics.

VALORS:

Els valors en els que es recolza l’organització són:

  • Dignitat de les persones
  • Acceptació i no discriminació
  • Intimitat i confidencialitat
  • Autodeterminació i participació
  • Drets humans
  • Justícia , igualtat i equitat
  • Solidaritat i be comú
  • Vocació i servei a la comunitat
  • Professionalitat i treball interdisciplinari.
  • Qualitat, responsabilitat i competència.
  • Utopia i millora continuada.

ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT: 

CENTRE Abast del sistema
Residència i Centre de Dia La Mallola Prestació de serveis assistencials de Residència, Centre de dia i Menjador Social
Residència Fèlix Llobet Prestació de serveis assistencials de Residència
Centre de Dia Masia Xiprer Prestació de Serveis assistencials de Centre de dia i Menjador Social
Centre de Dia Can Vidalet Prestació de Serveis assistencials de Centre de dia i Menjador Social

 

Queda exclòs el punt de la norma ISO 9001 : 2015 8.3 disseny i desenvolupament de productes i serveis, perquè els serveis prestats estan subjectes a normativa i estendards de gestió.