Contactar


    Aquests document es dirigeix exclusivament al seu destinatari. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent.

    S’informa que, si no és vostè el destinatari o la persona autoritzada pel mateix, la informació continguda en aquest missatge està reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol finalitat, està prohibida. Si ha rebut aquest document por error, li preguem que ens ho comuniqui per telèfon o correu electrònic i procedeixi a la seva destrucció.

    El seu correu electrònic ens consta com a contacte professional i la seva utilització té com a finalitat facilitar-li informació d’interès i agilitzar la comunicació i prestació de serveis. Pot donar-se de baixa d’aquesta base de dades, responent a aquest mateix correu amb la paraula BAIXA en l’assumpte. També l’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les dades dirigint-se per escrit, concretant la seva sol·licitud i adjuntant fotocòpia del D.N.I o qualsevol altre document oficial d’identificació personal a rgpd@fcasalavis.cat