Llei de Transparència

La retribució bruta durant l’any 2019  dels càrrecs directius de la Fundació és de 173.040,57€