Llei de Transparència

La retribució bruta durant l’any 2021  dels càrrecs directius de la Fundació és de 183.932,61€