Llei de Transparència

La retribució bruta durant l’any 2020  dels càrrecs directius de la Fundació és de 179.967,58€