Membres Patronat

MEMBRES DEL PATRONAT:
  • Presidenta Fundacional:  Sra. Mª Rosa Campreciós
  • Presidenta:  Sra Magda Gómez
  • Vicepresident:  Sr. Julià Paricio
  • Secretari:  Sr.José Ramón García
  • Vocals:    Sra. Araceli Lascorz
                               Sra. Isabel Lozano                          
                               Sr. Miquel Casals
                               Sra. Antònia Martín
                               Sr. Frederic Piqué
                               Sr. Tomàs Blanco
                               Sr. Josep Vilajoana
                               Sr. Enric Giner