informació Fèlix Llobet

Foto de la Galeria

L´any 1982 la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau va adquirir els terrenys per construir la nova residència. Aquest projecte es va desenvolupar conjuntament amb la Promotora Casal dels Avis i amb el recolzament de l´Ajuntament de Esplugues de Llobregat.

El 4 de juny de 1984, vàrem obrir les portes de la residència FÈLIX LLOBET.

TOTAL PLACES RESIDÈNCIA …………………. 70

* PLACES CONCERTADES ……………………… 50

* PLACES PRIVADES …………………………….. 20