Història

UN CAMI QUE COMENÇA …
Corria l´any 1977 quan un grup de espluguins i espluguines il·lusionats i sensibilitzats per ajudar les persones grans del poble que més ho necessitessin, vàrem començar amb petites ajudes a domicili. El 25 de maig de 1978, ens formalitzàrem en associació, denominada Promotora del Casal del Avis, Obra Social Assistencial d´Esplugues, presidida per M. Rosa Campeciós i Garcia i amb un clar objectiu social:
“ACONSEGUIR PER A LA GENT GRAN DEL NOSTRE POBLE UN CENTRE RESIDENCIAL PER ACOLLIR-HI A TOTHOM QUE HO NECESSITI”
Desprès d´organitzar actes per la captació de socis i per obtenir ingressos, es van localitzar dos àtics al c/Dr. Manel Riera, 52, que permetien la primera “mini” residència. Per poder obtenir aquests pisos varen demanar l´ajut a l´Ajuntament, que els va comprar i els posà a la nostra disposició. Finalment, vàrem ser 11 avis que van residir als pisos des de l´any 1980 fins l´any 1984, any què vàrem traslladar-nos a la nova residència.
L´any 1982, la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau va adquirir uns terrenys a l´Avinguda Isidre Martí, 17-19 , per construir-hi  la nova residència. Aquest projecte es desenvolupa conjuntament amb la Promotora Casal dels Avis i amb el recolzament de l´Ajuntament.
El dia 4 de juny de 1984, vàrem obrir les portes de la nova residència Fèlix Llobet, amb un total de 70 places, gestionades per la Promotora Casal dels Avis.
 
L´any 1990, vista la necessitat de centres de dia a Esplugues, d´acord amb la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau, s´efectuà la compra de la finca del c/Juli Garreta 12-14, anomenada Masia El Xiprer, amb el que es cobria una altra de les necessitats de la gent gran i les famílies. El 9 d´octubre de 1991, es feia la inauguració del Centre, amb 35 places, gestona per la Promotora Casal dels Avis.
 
L´any 1995, amb la experiència positiva de la Masia El Xiprer, es va pensar en un altre centre de dia al barri d´en Can Vidalet. I, així va succeir, la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau, creient en el projecte que plantejàvem, va adquirir tres locals situats a l´ Avinguda Verge de la Mercè, 63-65. L´any 1996 es feia la inauguració del Centre, abm 35 places, gestionades de la Promotora Casal dels Avis.
 
El 12 de desembre de 2002, la Promotora Casal dels Avis Obra Assistencial d´Esplugues canvià la figura jurídica, i va passar a anomenar-se FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS D´ESPLUGUES.
Es durant aquesta època, s´observa que les necessitats socials del municipi, no paren de créixer i la demanda per els serveis adreçats a la gent gran que gestiona la Fundació Casals dels Avis supera en gran mesura la possible oferta de places existent. És per aquest motiu, que es comença a treballar per la creació d´un nou equipament residencial i de centre de dia, i el 13 de desembre de 2002, en l´acte celebrat al Palau de Mar de Barcelona, es va signar la cessió d´un terreny per part de l´Ajuntament d´Esplugues a la Fundació Fèlix Llobet, i el compromís de la Generalitat pel que fa al conveni de places assistides amb la Fundació Casal dels Avis d´Esplugues. L´octubre de 2007. Es varen començar les obres de construcció de la Residència la Mallola, situada al c/Raval de Sant Mateu, 46-48, i inaugurada l´any 2010, amb un total de 106 places de residència i 35 places de centre de dia. Aquest servei també està gestionat per la Fundació Privada Casal dels Avis d´Esplugues .
PERSONES ATESES I CONTRACTADES
FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS D´ESPLUGUES
*Total places residents ………………………………………. 176
*Total places centre de dia …………………………………. 105
*Total places menjador social …………………………….    60
*Personal contractat …………………………………………. 143
AGRAÏMENTS:
El nostre agraïmet a Generalitat de Catalunya, Ajuntament d’ Esplugues, a la Fundació Fèlix Llobet i Nicolau, als socis benefactors de l’entitat, 
I, per sobre i davant de tot, a aquelles persones que van creure i creuen en el nostre projecte sense ànim de lucre. Per totes les hores que han dedicat per poder arribar on ens trobem. A tot el personal i voluntariat que hi ha passat i el que hi és encara, per la seva qualitat humana i de servei vers els nostres avis.
Sense totes aquestes i moltes d´altres, no hauria estat possible aquesta obra social.
                                                                                                                             UN CAMÍ QUE SEGUEIX…